Genel Başkanın Mesajı

EGE KOOP GENEL BAŞKANI HÜSEYİN ASLAN'DAN MESAJ

40 yıldır olduğu gibi, önceliğimiz insan…

Zor para kazananların kolaylıkla konut sahibi olabilmesi için 1984 yılında İzmir’de kurulan ve o günden bugüne halkın mimarı olarak ürettiği 30 bin konutla 150 bin kişiyi ev sahibi yapan EGE KOOP’un projelerinde atılan temeller, sadece toprağa değil, kalplere atıldı…

Planlı, alt yapılı, çevre dokusuyla ve sağlıklı kentleşme anlayışıyla insanların birikimlerini akıllıca değerlendirmelerini sağlayarak, içinde huzurlu ve mutlu yaşayacakları bir konuta sahip olmalarını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Demokratik kooperatifleşme temel prensibiyle dar ve sabit gelirlilerin ve bu arada çeşitli meslek gruplarının kendi aralarında örgütlenmelerine uygun bir zemin hazırlamak temel hedefimizdir.

 • Kooperatif ortaklarının ödeme imkanlarına uygun seçenekli projeler üretip uygulamak,
 • EGE KOOP’un tüm projelerinin odağına insanı yerleştirmek, insana ve çevreye saygıyı ilk adım olarak benimsemek,
 • Kaliteden asla ödün vermeden kaliteyi estetikle bütünleştirerek ucuza mal etmek,
 • Proje uygulamasında önceliği fiziki alt yapıya ve yeşil çevre dokusuna vermek, üst yapıyı inşa ettikten hemen sonra da sosyal ve kültürel altyapıyla projeyi bütünleştirmek,
 • EGE KOOP’un projelerinin bir önemli özelliği de; ortaklarının yerel, bölgesel kültürlerini ve sosyal profillerini koruyarak kent kültürüne dönüşmesini öncelemek,
 • Konutu sadece bir fiziksel yapı olarak görmemek; bugünümüzü ve yarınımızı planladığımız, korkumuzu, umudumuzu, aşkımızı, sevdamızı, mutluluğumuzu, özgürlüğümüzü yaşadığımız ve aramızda duygusal bağ kurduğumuz özel ve gizemli bir alan olarak benimsemek, fiziksel, ruhsal ve duygusal değerlerin ortak paydasına insanı yerleştirmek,
 • Ortaklarımızı modern, yaşanabilir konut sahibi yapmanın yanında, konutunun sürekli değer kazanması da yer seçiminden başlayarak projenin her aşamasında önceliklerimiz arasında.
 • Projenin her aşamasında başta özdenetim olmak üzere her türlü denetime açık olmak ve hesap verebilir şeffaf bir yapıya sahip olmak.
 • Kooperatif genel kurullarında ve karar mekanizmalarında katılımcılık prensibini ve ortak aklı hareket noktası kabul etmek.
 • Ortaklarımızın kooperatife emanet ettiği her kuruşu kutsal emanet sayıp, namusumuz kabul ederek en verimli bir şekilde kullanmak.
 • Güvenin kolay sağlanamayacağı bilinciyle EGE KOOP’a toplumun her kesiminde duyulan güveni sürdürülebilir kılmak için artan bir duyarlılık sergilemek.