İletişim Bilgisi

2 Bin 500 Lira Maaş Alana da Bin Lira Maaş Alana da Aynı Miktarda İşsizlik Parası Ödeniyor Olması

ASLAN: İŞSİZLİK FONU’NDA 78 MİLYAR LİRA TOPLANDI

SADECE 7 MİLYAR LİRA ÖDEME YAPILDI

EGE KOOP Genel Başkanı Hüseyin Aslan, devletin çalışanlarına yönelik en etkili sosyal uygulamalarından biri olan işsizlik fonunun bütçe açığını kapatmak için kullanılır hale geldiğini söyledi. Aslan, “ On iki buçuk yılda 78 milyar lira toplandı ama işsizlere sadece 7 milyar lira yani onda biri ödendi. Hak kayıpları artıyor” dedi.

Hükümetin fonda biriken parayı işini kaybetmiş işçiler lehine kullanmak yerine farklı mecralarda kullanarak, gün geçtikçe büyüyen bütçe açığını kapatma uğraşında olduğunu, rakamların bunu net bir şekilde gösterdiğini vurgulayan Aslan, “ Uzmanların da ortak görüşü, uygulamadaki katı kurallar ile fonda biriken paranın amaç dışında bütçe uygulamalarında ve başka alanlarda kullanıldığı şeklinde. Son 4 yılda fonda biriken para % 40 artarken, bu dönemde işsizlik sigortasından yararlananların sayısı aynı oranda artmamıştır .İşsizlik sigortası için başvuran iki kişiden biri, ancak işsizlik parası alabilmiştir. Bu çok düşük bir orandır ve uygulama fonun sosyal amaç ilkesine uygun değildir” dedi.

FONA İHTİYAÇ ARTACAK…

Bu durumun işçi aleyhine ve yasanın özüne aykırı olduğunu, bundan derhal vazgeçilmesi gerektiğini kaydeden Aslan, hükümetin orta vadeli programda büyüme hedefini düşük tutmasının yanı sıra işsizlik oranlarındaki artışın önümüzdeki günlerde fona daha çok ihtiyaç hissettireceğini söyledi. Aslan, şunları ifade etti: “ Çalışanların prime esas kazançların üzerinden yüzde 1 oranındaki kesintiyle oluşan işsizlik fonunun işsizlere ödenmesi yerine bütçe açığını kapatmada kullanılması, işçi aleyhine ve yasanın özüne, ruhuna aykırı bir uygulamadır, bundan vazgeçilmelidir.”

BAŞVURU SÜRESİ ESNETİLMELİ

İş sözleşmesinin feshi, süresiz iş sözleşmesiyle çalışan işçinin istifası, işverenin, işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışları nedeniyle sözleşmeyi feshi, kadın işçilerin evlenmesi ve statü değişikliği gibi nedenlerin fondan yararlanmanın önündeki en büyük engeller olduğunu dile getiren Aslan, “ Ayrıca işçinin maaşı ne olursa olsun işsiz kalan kişi en fazla 900 lira işsizlik maaşı alabilmektedir. 2 bin 500 TL maaş alan da, 5 bin TL maaş alan da aynı miktarda işsizlik parası alabiliyor. Bu durum da bir haksızlığı ortaya koymaktadır. 900 liralık üst sınır kaldırılmalı, 30 günlük başvuru süresinin de esnetilmesi gerekir” diye konuştu.

GPS
Email
Phone
Messenger
WhatsApp
Messenger
WhatsApp
Phone
Email
GPS