İletişim Bilgisi

Soyer’in uyguladığı İzmir Tarım vizyonu… Türkiye’de tarım ne durumda?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı TUNÇ SOYER’in “BAŞKA BİR TARIM MÜMKÜN” vizyonuyla İzmir’de ve ilçelerinde değiştirmeye, dönüştürmeye çalıştığı ve olumlu sonuçlarını aldığı tarım, bugün Türkiye genelinde ne durumda?

Bu soruya cevap aradığımızda gördüğümüz tablo çok düşündürücüdür.

  • Kısa bir süre öncesine kadar dünyada kendi kendine yeten 7 ülkeden biri olan Türkiye; bugün ithalata dayalı, üretimden kopan ve Hollanda büyüklüğünde tarım arazisini kaybeden bir ülke.
  • Tarımda Türkiye fotoğrafında işsiz Ziraat Mühendisleri, işsiz Veterinerler derneklerinin kurulduğu işsiz Ziraat Mühendislerinin, işsiz Veterinerlerin eğitimleriyle ilgisiz alanlarda çalıştıklarını, kamuda atama beklediklerini görüyoruz.
  • SGK’nın verilerine göre; 2009’da 1 milyon 16 bin olan çiftçi sayısının 2021 haziranında 541 bine düştüğünü, 12 yılda çiftçi sayısının yarı yarıya azaldığını ve köylerde çiftçilikle uğraşanların 2002’de toplam nüfusun %20’si iken bugün bu oranın %8’e düştüğünü görüyoruz.
  • Çiftçinin, köylünün doğduğu yerde doymadığını, bu nedenle köyden kente göç ettiğini görüyoruz.
  • Tarımın çöktüğünü; çiftçinin, köylünün üretimden koptuğunu ve kıt kaynaklarını ithalata  harcayan, yoksulluğun yaygınlaştığı bir Türkiye görüyoruz.

SOYER; “BAŞKA BİR TARIM MÜMKÜN”VİZYONUYLA KİTLESELLEŞEN YOKSULLUĞU BİTİRMEYİ HEDEFLİYOR…

Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın da 4 büyük tarım fuarından biri olan 17’nci AGROEXPO uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı  TUNÇ SOYER’in ev sahipliğinde 2 Şubat 2022’de açıldı.

4 gün süren “TARIM VE İKLİM STRATEJİLERİ” temalı fuar, 50 katılımcısını ve 400 bine yakın da ziyaretçisini ağırladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı SOYER’in “BAŞKA BİR TARIM MÜMKÜN” vizyonunun şekillendirdiği 17’nci AGROEXPO uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı; sadece İzmir’in değil, aynı zamanda Türk tarımının dünyaya açılmasıdır.

SOYER’in “BAŞKA BİR TARIM MÜMKÜN” vizyonu; kuraklıkla ve yoksullukla aynı anda mücadeleyi, köyden kente göçü önlemeyi, küçük üreticiyi desteklemeyi, topraklarımızı bereketine kavuşturmayı, köylünün alın terinin karşılığını alabileceği bir sistemi inşa etmenin mümkün olacağını öngörüyor.

SOYER’İN İZMİR VE SEFERİHİSAR’DAKİ ÖRNEK UYGULAMALARI

SOYER; İzmir ve Seferihisar’daki uygulamalarla, atalık tohumlarla, küçük üreticileri destekleyerek, adil ve temiz  gıda üretim zincirini kurarak şehirlerdeki nüfusu doyurabileceğimizi göstermiş oldu.

BAŞKA BİR TARIM MÜMKÜN“, vizyonu, özünde insanın doğduğu yerde doymasını sağlayacak ve aynı zamanda üretimi, markalaşmayı, eko ve agro turizmi, kırsal ve kentsel dengeyi, istihdamı, kişisel geliri, yaşam düzeyini olumlu yönde etkileyecek unsurları da içine alan kapsayıcı bir tarım ve turizm politikasıdır.

SOYER’in “BAŞKA BİR TARIM MÜMKÜN” vizyonu; gençlerin köylerinden göçünü önlemek için gençlere köylerinde kalmalarını sağlayacak nedenleri de sunuyor, göç veren değil, göç alan köy felsefesini öngörüyor.

Daha açık bir anlatımla; SOYER’in uyguladığı İzmir tarım vizyonu; üreten, köylünün alın terine sahip çıkan, gelirin hakça paylaşılacağı bir ortamı sağlayan “yerli ve milli” bir tarımsal projeyi anlatmaktadır.

Bu vizyon; aynı zamanda, tarımda ve turizmde gelecek kuşaklara bırakılacak gelişme ve kalkınmanın yol haritasını kapsayan değerli bir mirastır.

Unutmayalım ki; köylü milletin efendisidir, köylerimiz de gelenekten geleceğe uzanan değerimizdir.

Bu arada; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı SOYER’e göre,tarımda bu değişimi gerçekleştirmek için kamunun planlama ve örgütlenme konularında düzenleyici rol üstlenmesi gerekir.

Hangi ürünün ne kadar süreyle ekileceğinin planlanması, tarım teknolojilerinin doğru şekilde ve yerde kullanılması ile küçük üretici kooperatifleri ve birliklerinin desteklenmesi, dönüşümü sağlayacak iki önemli faktördür.

Sonuç olarak: Tarımsal üretimden kopuş; yoksulluğun, işsizliğin giderek daha da yaygınlaşacağı bir sonucu doğurur.

Ege Postası köşe yazısı link:

https://www.egepostasi.com/soyerin-uyguladigi-izmir-tarim-vizyonu-turkiye-de-tarim-ne-durumda-makale,113140.html

GPS
Email
Phone
Messenger
WhatsApp
Messenger
WhatsApp
Phone
Email
GPS