İletişim Bilgisi

Saltanat kaldırıldı, egemenlik halkın oldu…

1 Kasım tarihi; Türkiye Cumhuriyeti açısından iki büyük devrimin yaşandığı tarihtir.

1 Kasım 2021; saltanatın kaldırılmasının 99’ıncı yılı, HARF DEVRİMİ’nin de 93.’ncü yılı.

1 Kasım 1922; saltanatın kaldırılmasıyla Cumhuriyet’in ilanına giden yoldaki en önemli kilometre taşıdır.

Saltanatın kaldırılması ve Cumhuriyet’in ilanı; birbirini tamamlayan iki önemli devrimdir.

1 Kasım 1922’de saltanatın kaldırılmasıyla Osmanlı İmparatorluğu siyasi ömrünü tamamladı ve böylece; Cumhuriyet’e zemin hazırlandı.

Saltanatın kaldırılmasıyla “EGEMENLİK HANEDANDAN ALINARAK MİLLETE VERİLDİ”.

Bunun anlamı; egemenliğin “kayıtsız”, “şartsız” milletin olacağı Cumhuriyet’in yolunun açılmasıdır.

23 Nisan 1920’de, Ankara’da açılan ve ilk meclisimiz olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen 1921 Anayasası’nın birinci maddesi; “EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR”. Böylece, egemenliğin önündeki “kayıt” ve “şart” kaldırılarak “egemenliğin tek sahibi millet oldu”.

Cumhuriyet’in ilanıyla da; egemenlik “saraydan” alınıp “millete” verildi.

Laiklik “ruhu”yla beslenen, “akıl” ve “bilim”i önceleyen, “millet egemenliği” temeline oturan Cumhuriyet; fırsat eşitliğine, kadın haklarına, barışa, özgürlüğe ve demokrasiye dayanıyor.

HARF DEVRİMİ

Cumhuriyet’in kurucusu Atatürk’ün kişiliği “devrimlerle” yoğrulmuştur.

Atatürk Cumhuriyeti; “DİNAMİK DEVRİM” felsefesiyle sürekli “değişim” ve kendini “yenileme” özelliğine sahiptir.

Atatürk’ün en önemli devrimlerinden biri de “HARF DEVRİMİ”dir.

HARF DEVRİMİ; özünde bir “UYGARLIK DEVRİMİ”dir.

Atatürk’ün “DİL DEVRİMİ” Cumhuriyet’imizin “AYDINLANMA HAREKETİ”nin yol göstericisi, Türk kültür ve düşünce hayatının da “mayası”dır.

1 Kasım 1928 HARF DEVRİMİ’nin temel felsefesi; okuma ve yazmayı kolaylaştırarak eğitimli insan sayısını artırmaktır.

Bu eğitim sürecinin ilk öğretmeni de; yeni harfleri tahta başında öğreten Atatürk’tür.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında yüzde 3 olan okur-yazar oranı HARF DEVRİMİ sonucu TÜRK ALFABESİ’nin kullanılmasıyla, 20 yılda yüzde 20’ler düzeyine ulaştı ve bu oran günümüzde de yüzde 90’ı buldu.

HARF DEVRİMİ; bir yandan okur-yazar ve eğitimli insan sayısını arttırırken diğer yandan da; genç Türkiye Cumhuriyeti’ni uygarlıkla aynı ortamda buluşturdu.

HARF DEVRİMİ; genç Türkiye Cumhuriyeti’nin uygarlık yolunda attığı ilk adımlardan biridir.

Sonuç olarak: Saltanatın kaldırılması ve Harf Devrimi; Atatürk Cumhuriyeti’nin “DİNAMİK DEVRİM” felsefesinin ve “sürekli değişim”, “kendini yenileme” özelliğinin ürünüdür. 

 

Ege Postası köşe yazısı link

https://www.egepostasi.com/saltanat-kaldirildi-egemenlik-halkin-oldu-makale,113120.html

GPS
Email
Phone
Messenger
WhatsApp
Messenger
WhatsApp
Phone
Email
GPS