İletişim Bilgisi

Kadınlarla güçlü yarınlara…

Her yıl olduğu gibi bu yılda “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” nedeniyle kadının sorunları basında ve kamuoyunda çeşitli boyutlarıyla gündeme taşındı.

Kadınların sorunları sadece yılda bir gün değil; her gün gündeme getirilmeli, “sembolik” gün olmaktan çıkarılmalıdır.

Kadınların problemleri yalnızca kadınların değil; erkeklerin de problemidir ve problemin odağında erkekler vardır.

Toplumumuzun yarısı kadındır. Kadınsız toplum tek kanatlı kuşa benzer. Tek kanatla uçulmaz.

Kadın; eş, anne, arkadaş, sevgili ve ailenin temel taşıdır.

Unutmayalım ki; kadınla doğuyoruz, kadınla yaşıyoruz, hayatımızı kadınla paylaşıyoruz.

Kadının önde ve güvende olmadığı toplum; çoraklaşır, verimsizleşir, yoksullaşır, geri kalır.

Bu arada; cinsel taciz şiddet ve katliamla gündeme gelen, emeği değerlendirilmeyen, istihdamda yeri olmayan, dört duvar arasına kapatılan ve cinsiyet eşitliğine sahip olmayan kadınların var olduğu toplumda ne özgürlük, ne de demokrasi olur.

Güçlü yarınlar için güçlü kadınlara ihtiyaç var.

Çalışma hayatında, iş dünyasında; ekonomik yaşama katılımda “cinsiyet eşitliği”nin olmaması; ülke kalkınmasının önündeki en büyük engeldir.

BU TABLO YAKIŞMIYOR

İstihdamda, işgücüne katılımda, işsizlikte, eğitimde rakamlar, kadınların aleyhine bir tabloyu yansıtıyor.

İstihdamda kadınların oranı %27.5, erkeklerin oranı %65. İşgücüne katılımda kadınların oranı %31.5, erkeklerin oranı %71.6.

İşsizlikte kadınların oranı %12.6, erkeklerin oranı %9.2. Yüksek öğrenim mezunlarında işsiz kadınların oranı %16.3, erkeklerin oranı %7.6. Genç işsizlikte kadınların oranı %22.2, erkeklerin oranı ise %16.5’dir.

Bu rakamlar; “cinsiyet eşitsizliği”nde çok çarpıcı bir tabloyu ortaya koyuyor.

Ayrıca; çalışma yaşamında kadınla erkek arasında ücret açısından da kadın aleyhine bir tablo var.

İşin aslına bakarsak kadın; üretkendir, yapıcıdır, koruyucudur, cesurdur, merhametlidir, vicdanlıdır, şefkatlidir, dirençlidir, önsezisi güçlüdür, duygusal zekası yüksektir, empati yeteneği gelişmiştir.

Ayrıca; kadın hem aile yaşamında, hem toplum hayatında, hem de yönetim noktasında problem çözücü, uzlaştırıcı ve düzenleyici ve barıştırıcı bir role sahiptir.

Sonuç olarak: Güçlü yarınlar için güçlü kadınlara ihtiyaç var.

 

Ege Postası köşe yazısı link:

https://www.egepostasi.com/kadinlarla-guclu-yarinlara-makale,113146.html

GPS
Email
Phone
Messenger
WhatsApp
Messenger
WhatsApp
Phone
Email
GPS