Facebook'ta Takip Edin
Türkçe - English

Ãzfatura, Ege-Koopâun Finans ve Strateji DanıÅmanı oldu

Ä°ki Dönem BüyükÅehir Belediye BaÅkanlıÄı Yapan Burhan Özfatura, BaÅarı Çıtasını Yükselten KuruluÅta Aktif Åekilde Görev Yapacak…

GerçekleÅtirdiÄi 11 dev proje ile konut sektörünün öncü kuruluÅlarından biri haline gelen, Ä°zmir ve ülke sorunlarına yönelik düzenlediÄi altmıÅı aÅkın panel ve seminerle de büyük bir sosyal sorumluluk örneÄi sergileyen EGE-KOOP ailesine dev bir isim daha katıldı. EGE-KOOP’un Onursal BaÅkanı Burhan Özfatura, bir dönem Genel BaÅkanlıÄını da yürüttüÄü kuruluÅda artık Finans ve Strateji DanıÅmanı olarak görev yapıyor. 
EGE-KOOP Genel BaÅkanı Hüseyin Aslan, “ Ä°zmir’e büyük hizmetlerde bulunmuÅ, ülke siyasetinde temel taÅlardan biri haline gelmiÅ eski BüyükÅehir Belediye BaÅkanlarımızdan Sayın Burhan Özfatura, EGE-KOOP’un uluslararası marka olma hedefine çok daha emin adımlarla ilerlemesini saÄlayacak. Zaten her platformda desteÄini bizden esirgemeyen deÄerli büyüÄümüz bundan böyle aktif Åekilde katkı sunacak. Kendisinin bilgi ve birikimi, tecrübesi ve kalitesi gücümüze güç katacak.” dedi.
 
Eski Ä°zmir BüyükÅehir Belediye BaÅkanı Burhan Özfatura, Onursal BaÅkanı olduÄu Türk konut devi EGE-KOOP’a danıÅman oldu. 1984-1989 ile 1994-1999 dönemleri olmak üzere on yıl süresince kente BüyükÅehir Belediye BaÅkanı olarak önemli hizmetlerde bulunan Özfatura, EGE-KOOP’un Finans ve Strateji Uzmanı olarak görev yapıyor.  Konuya iliÅkin deÄerlendirmede bulunan EGE-KOOP Genel BaÅkanı Hüseyin Aslan, “ Ege-Koop’un kuruluÅundan baÅlamak üzere bugünlere gelmesinde çok büyük desteÄi olan Sayın Burhan Özfatura’nın, 1984 yılında 9 bin 448 konutluk Egekent 1 projemizin arsasının alınmasından, tüm alt yapı imalatlarının yapılmasına, kısa sürelerde konutların bitirilmesi için kredi akıÅının saÄlanmasına kadar birçok hizmette rolü çok büyüktür. Bugüne kadar kurduÄumuz her biri özel ve birbirinden deÄerli 11 kent parçasında ortaklarımızın daha da konforlu ve huzurlu yaÅamaları için gerekli olduÄunu düÅündüÄümüz her konuda desteÄini esirgememiÅtir. Her zaman yanımızda olmuÅ,  EGE-KOOP’un bugünlere gelmesine büyük katkılar yapmıÅtır. DeÄerli Onursal BaÅkanımızın bundan böyle Finans ve Strateji DanıÅmanı olarak aramıza katılması çok büyük bir inceliÄi taÅımakla beraber EGE-KOOP’un uluslararası marka olma hedefine ulaÅması yolunda da gücüne güç katacaktır. Sayın BaÅkanımıza da EGE-KOOP’a da hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.
 
“ÖZFATURA’NIN HAKLILIÄI ORTAYA ÇIKMIÅTIR…”
Burhan Özfatura'nın BüyükÅehir Belediye BaÅkanlıÄı dönemlerinde kentsel problemlerin önlenmesi, mevcut sorunların da aÅılması yönünde insanüstü çabalar sergilediÄini, o gün eleÅtiri konusu olan bu çaların deÄerinin bugün çok daha iyi anlaÅıldıÄını kaydeden Aslan, “ Göçün beraberinde getirdiÄi ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel problemlere en açık ifadelerle dikkat çekti. Kendisi bir anlamda, ilgilileri, yetkilileri göçün önlemesi konusunda göreve çaÄırdı. Ä°zmir'de bugün yaÅadıÄımız imaj bozukluÄu, gecekondulaÅma, saÄlıksız kentleÅme ve kimlik arayıÅı Sayın Özfatura'nın haklılıÄını bir kez daha teyit etmiÅtir” diye konuÅtu.
 
Kutu kutu:

Ä°ZMÄ°R’E ÖNEMLÄ° DEÄERLER KAZANDIRDI
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitiren Özfatura, Maliye BakanlıÄı hesap uzmanlıÄı, Ä°zmir Hesap Uzmanları Grup BaÅkanlıÄı, Ä°zmir DefterdarlıÄı, öÄretim görevliliÄi, BaÅbakanlık MüÅavirliÄi, Yeminli Mali MüÅavirlik görevlerinde bulundu. Belçika’da KDV konusunda ihtisas yapan Özfatura, Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri MühendisliÄi Bölümü’ne geçti. Ücret Sistemleri konusunda master, Ä°Ågücü Planlaması konusunda doktora yaptı. Turgut Özal’ın öncülüÄünde uygulamaya baÅlanan 24 Ocak Kararları’nda vergi uzmanı daha sonra da BaÅbakanlık MüÅaviri olarak görev yapıp emekli oldu.  BaÅkanlık döneminde birçok önemli projeye imza atan Özfatura, toplu konut projeleri olan EVKA’lar, Büyük Kanal Projesi ve Halkapınar - Üçyol metro hattı gibi çalıÅmalar ile Ä°zmir'in kemikleÅen sorunlarına karÅı çok önemli ilerlemeler saÄladı. Onun döneminde TansaÅ hisselerinin %32.98'i halka açıldı. Balçova'ya ve Ä°zmir'e kazandırdıÄı Turkuaz sahil alanı, önemli bir kıyı düzenleme çalıÅmasının ilk adımıydı.« Geri Dön